Blog

De financiële aspecten van een coöperatie, hoe werkt dat eigenlijk?

3m

Een coöperatie is een bedrijf. Wel een bedrijf dat op democratische manier wordt bestuurd én gefinancierd door de leden van de coöperatie. Mensen die bijvoorbeeld willen samenwerken om een windmolen te bouwen, kunnen er voor kiezen een coöperatie op te richten. In deze blog leg ik uit hoe het – financieel – werkt.

Elk lid heeft één stem

In een coöperatie is de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan. Dat wil niet zeggen dat er voor elk besluit een ALV gehouden moet worden. De ALV kiest een bestuur vanuit haar leden. Het bestuur krijgt mandaat voor de meeste besluiten. Een paar belangrijke besluiten moet het bestuur wel altijd voorleggen aan de leden. Het goedkeuren van de jaarrekening bijvoorbeeld, maar ook grote investeringen en – wanneer er winst gemaakt wordt – hoeveel er uitgekeerd wordt aan de leden. Elk lid heeft één stem in de Algemene Leden Vergadering, ongeacht hoeveel je als lid hebt geïnvesteerd.

Een coöperatie leent kapitaal van haar leden

Als een coöperatie wil ondernemen is er kapitaal nodig. Dat kapitaal leent een coöperatie van haar leden. De Nieuwe Molenaars bijvoorbeeld wil als coöperatie een bestaande windmolen kopen, om zo mee te kunnen doen in windpark Zeewolde. Het bestuur van De Nieuwe Molenaars heeft eerst alle cijfers en benodigde investering bekeken. In overleg met een financiële commissie – die ook uit leden bestaat – controleert het bestuur de financiële cijfers van de investeringen.

Gezond rendement

Als bedrijf moet de ‘kas’ natuurlijk kloppen. Het geld dat de coöperatie aantrekt van haar leden moet uiteindelijk ook weer terug komen. En het moet een gezond rendement geven. Het bestuur doet een goed voorstel aan de leden. De leden lenen vervolgens het geld aan de coöperatie. Zo financiert De Nieuwe Molenaars de aankoop van de bestaande windturbine en de ontwikkeling van het nieuwe windpark.

Rente en aflossing

In de jaren na de inleg leveren de investeringen geld op. Dit geld gaat terug naar de coöperatie. Elk jaar maken we de balans op, en besluiten de leden hoeveel rente er uitgekeerd gaat worden. Zij besluiten ook hoeveel van de leningen we gaan aflossen, en hoeveel er binnen de coöperatie blijft om nieuwe duurzame energieprojecten te ontwikkelen of te financieren.

Stemrecht voor alle leden

In een coöperatie zijn er dus leden die wél een lening gegeven hebben, en leden die geen lening hebben gegeven. Beide hebben stemrecht. Leden die een lening hebben gegeven willen graag een rendement op hun lening. Leden die enkel lid zijn vinden vaak de doelstelling van de coöperatie, het ontwikkelen van meer duurzame energie, belangrijker. Binnen de coöperatie wordt er natuurlijk altijd een goede balans gevonden tussen het uit te keren rendement op de leningen en het financieren van de doelstelling. Zo organiseert ook De Nieuwe Molenaars haar eigen balans tussen people, planet en profit.