Waarom windenergie

We kiezen in de eerste plaats voor windenergie omdat het een veilige en schone vorm van energie is. Met windparken in Nederland zijn we minder afhankelijk van vervuilende fossiele energie. Door te kiezen voor groene stroom uit duurzame bronnen kunnen we de invloed op het klimaat beperken. Tegelijkertijd zijn we minder afhankelijk van buitenlandse energietoevoer uit bijvoorbeeld Rusland.

In het dichtbevolkte Nederland bevinden zich op een klein oppervlakte veel mensen, bedrijven en auto’s. Daarmee zijn we de grootste vervuiler van de kleine Europese landen. Een groot deel van de verontreiniging ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen.

Door deze vorm van energieopwekking voor een deel door windparken te vervangen, kunnen we de uitstoot van CO2 beperken. Dat is hard nodig als we de doelstellingen uit het Energieakkoord voor het jaar 2023 willen halen. In dat jaar moet 16% van de Nederlandse energie (= niet alleen stroom) duurzaam worden opgewekt. Dat hebben een groot aantal bedrijven, organisaties en de overheid met elkaar afgesproken. Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard.

Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van grijze stroom.

Wat mooi is aan windmolens is dat ze de meeste energie opwekken in de herfst en wintermaanden en zijn zo een goede match met stroom uit zonnepanelen, die juist in de zonnige maanden de meeste stroom leveren.

Decentrale energie zoals windenergie geeft gemeenschappen de mogelijkheid om zelf te ondernemen met windenergie. Hierdoor hoeven we geen stroom in te kopen van internationale bedrijven maar produceren we het zelf. Met Windpark Zeewolde wordt duurzame stroom zelfs een exportproduct. Zo blijven de opbrengsten voor elektriciteit binnen de gemeenschap. Het draagvlak voor windmolens in de eigen omgeving blijkt een stuk groter te zijn als de lokale omgeving mee kan profiteren van de opbrengsten uit de molens.

Kijk ook eens bij de Veelgestelde Vragen op de website van Windpark Zeewolde; daar staat niet alleen meer informatie over het windpark, maar ook over windenergie.