Nieuws

Brainstorm bijeenkomst

1m

15 feb 2023

Een goed bezochte bijeenkomst in Open Haven in Zeewolde had als insteek dat het bestuur van De Nieuwe Molenaars vanuit de leden aantal handvaten krijgt waarop men zich de komende tijd zou moeten richten aangaande de brede energie transitie. De avond werd in geleid door te memoreren aan de uitspraken van Siward Zomer over de aanstaande verschuiving van de macht in de energiemarkt en de positieve ervaringen opgedaan bij de Deens energie coöperaties.

De volgende vragen kwamen aan bod:

⦁ Waar zien we onze rol als DNM als meest kansrijk?
⦁ Welke initiatieven moeten we gaan onderzoeken? wind/zon/waterstof/buurtenergie/warmtenetten/batterijen?
⦁ Hoe organiseren we dit?
⦁ Hoe vullen we in ons gebied de gewenste 50% burgerparticipatie in?
⦁ Wat is de rol van de locale politiek in Zeewolde/Almere in deze?

Geconcludeerd werd dat kansen gecreëerd moeten worden waarbij de kennis van de achterban onderzocht en ingezet moet worden. Eerst met wat kleinschalige projecten. de Energie transitie die in Zeewolde in Zuid start biedt mogelijk een kans. Eens start zou gemaakt kunnen worden met een relatief klein startbudget. Dan kunnen belanghebbende, inwoners en de gemeente bij elkaar gebracht worden. dat alles gericht op het verkrijgen van een betrouwbaar rendement.